Raziskovanja in društveni kataster

Jamarsko Društvo Danilo Remškar Ajdovščina je prejelo Putickovo nagrado za največji jamarski dosežek leta 2007

Nagrada Putick V sredo 12.3.2008 je v Ljubljani bila podeljena Puctikova nagrada, ki jo Društvo za raziskovanje jam Ljubljana podeljuje za največji jamarski dosežek na ozemlju Slovenije v preteklem letu. Finančni del nagrade (1000 eur) prispeva Treking-šport d.o.o. Nagrado je prejelo Jamarsko Društvo Danilo Remškar za raziskave v Dol ledenici na Trnovskem gozdu.

Jamo so raziskovali že v času med vojnama vendar je nadaljevanje zapiral podor. Ob pomoči Claudia Bratoša in Stojana Sancina iz JOSPD Trst smo podor, iz katerega je močno pihalo, razširili. Jama se za podorom nadaljuje s poševnim ozkim rovom. Zatem sledi 50 m brezno. Tu pa je jamarje čakalo veliko presenečenje. Vodoraven rov večjih dimenzij (4x4 m). Vodoravni rovi so na Trnovskem gozdu prava redkost. Nastal je v daljni preteklosti preden se je Trnovski gozd dvignil nad Vipavsko Dolino in dolino Idrjice. Iz vodoravnega rova, ki ga čez 400 m prekine podor, vodi več brezen. V enem od njih smo raziskave nadaljevali in se skozi ozek poševen rov prebili do niza brezen kjer smo dosegli globino 344 m in dolžino 1062 m, a jama se še nadaljuje.

Kar dela raziskave v Dol ledenici še posebej zanimive je dejstvo, da se jama na 125 m zračne razdalje približa najgloblji jami Trnovskega gozda Beli Griži 1. V kolikor nam bi uspelo povezati ti dve jami bi dobili jamski sistem z več kot 3 km dolžine in več kot 800 m globine.

Bogomir Remškar

Več o tem na straneh Društva za raziskovanje jam Ljubljana.

Podelitev nagrade Viljema Puticka za leto 2006

Nagrada Putick

V Sredo 21. 2. 2007 je bila v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jamarskemu klubu Danilo Remškar iz Ajdovščine podeljena nagrada Viljem Putick za najboljši jamarski dosežek na ozemlju Slovenije v letu 2006. Komisija je prvo nagrado podelila za nova odkritja v spodnjih delih jame Bela griža 1 na Trnovskem gozdu.

Več o tem na straneh Društva za raziskovanje jam Ljubljana.

Raziskave na področju Trnovskega gozda

Naše društvo v zadnjem času raziskuje jame predvsem na področju Trnovskega gozda, ki je speleološko zelo malo raziskano. Nekaj večjih jam in brezen so med obema vojnama raziskali in opisali italijanski jamarji. Raziskali so predvsem jame v bližini naselij in cest. Ogromno področje okrog Golakov pa je jamarsko povsem neraziskano. Tja je naš klub tudi usmeril raziskave. Med terenskimi raziskavami smo našli že veliko jam, ki smo jih že raziskali ali jih še raziskujemo.

Tudi geološko in hidrološko je območje zelo zanimivo. Na področje Trnovskega gozda pade veliko padavin čez celo leto. Posledica tega je veliko jam, kamor voda odteka. Vsa ta voda se zbira v notrajnosti masiva in prihaja na dan na stiku fliša in apnenca, ki je v dolini oz. na pobočju planote. Na tem stiku so številni izviri, najmočnejši pa so izvir Hublja in Lijaka. Posredno so dokazane povezave med brezni na planoti in izviri v dolini.

Jame na Trnovskem gozdu

Voda z območja Golakov odteka predvsem v Mrzlek, delno tudi v Lijak, le manjši del pa v Hubelj. To so pokazala barvanja v letih 1993, 1994 in 1995 v Belem breznu, ki je na območju, ki ga raziskujemo. V bližini Belega brezna sta na primer Mojčino brezno in Medvedova jama. V Hubelj se stekajo vode iz območja, ki je južneje in vzhodneje od Golakov. To so dokazali z barvanjem vrtače pri Zavrhovcu, ki je jugovzhodno od vasi Otlica.